Graviditet

Er du blevet gravid, anbefales du at ophøre med at ryge og indtage alkohol. Du anbefales ligeledes at opstarte med folinsyre 400 mikrogram dagligt fra det tidspunkt, hvor du planlægger graviditeten.

I henhold til sundhedsstyrelses anbefalinger tilbydes gravide en række undersøgelser hos egen læge, jordemoder og på hospitalet. Alle undersøgelserne er gratis.

Når du er blevet gravid, tæller man graviditetsuger fra den første dag i din sidste menstruation.

Når du kommer til undersøgelse hos os vedrørende graviditet, skal du altid aflevere en urinprøve, inden du skal ind til konsultation. Ankom derfor 5-10 min før din konsultationstid.

Uge 8-10
Når du er i 8. -10. graviditetsuge laves 1. graviditetsundersøgelse hos sygeplejersken. Ved denne konsultation oprettes vandre- og svangerskabsjournal, der bliver taget blod- og urinprøve og blodtrykskontrol.

Der kan være vejledning om kost, vitaminer og motion.
Afsæt ca 30 min. til denne konsultation.
Når der er svar på blodprøverne, kommer du til afsluttende del af 1.graviditetsundersøgelse hos lægen. Du får her en kopi af vandrejournalen til brug gennem hele din graviditet og vi indsender dine papirer til hospitalet. Efterfølgende vil du blive indkaldt til jordemodersamtaler.

Uge 25
Anden graviditetsundersøgelse i klinikken.
Der måles blodtryk, foretages urinundersøgelse og barnets størrelse skønnes.
Blodprøver gentages, hvis du har blodtype, som er rhesus negativ.
Samtale om graviditetsforløbet og særlige hensyn.

Uge 32
Tredje graviditetsundersøgelse i klinikken.
Der måles blodtryk, foretages urinundersøgelse og barnet størrelse samt placering i livmoderne skønnes.
Samtale om graviditetsforløbet, særligt med fokus på fødslen.

8 uger efter fødslen
Samtale om forløbet efter fødslen samt om prævention. Desuden underlivsundersøgelse.

Alle gravide tilbydes doubletest (blodprøve) tidligt i graviditeten og nakkefoldscanning i uge 11-13. Derudover er der tilbud om en gennemscanning i uge 18-20.

Nakkefoldsscanning:
Fra uge 11+3 dage – uge 13+6 dage kan der foretages nakkefoldsscanning. Du bestiller selv tid til dette via hospitalets hjemmeside (se nedenfor). Resultatet af nakkefoldsscanningen sammenholdes med kvindens alder og resultatet af doubletesten. Ud fra dette beregnes risikoen for, om fosteret har Downs syndrom samt 2 andre sjældne kromosomfejl. Der foretages en beregning af, om risikoen er større end 1 ud af 300. I de tilfælde, hvor risikoen er større end 1/300, vil hospitalet tilbyde en supplerende kromosomanalyse ved moderkagebiopsi.

 

Bestilling af nakkefoldsscanning på hospitaler i Region Hovedstaden:
https://www.regionh.dk/selvbetjening/Sider/Nakkefoldsskanning.aspx

Læs mere om graviditet og fødsel:

http://sundhed.dk/borger/sundhed-og-livsstil/graviditet-foedsel-barsel

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/graviditet-og-foedsel